Rocka sockorna i år 4

Vi är alla olika – på många sätt!

Idag ska vi prata om tolerans och mångfald! Jag tänker att aldrig har vi väl varit så upplysta som vi är idag om att vi människor är olika på så många sätt. Ändå blir det allt tuffare för den som avviker. I medias värld gäller det att prestera och att se ut på ett visst sätt. Många känner att de inte passar inte, de känner rädsla och utanförskap på grund av att inte passa in i bilden av det perfekta idealet.

Jag tror att dessa värderingar överförs till våra barn/ungdomar/elever i allt yngre år. Många tror att de måste följa dessa ideal i allt lägre ålder för att få känslan av att duga.

Men… barn föds inte med fördomar!

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja rättvisa och demokrati och att lära våra elever att respektera varandra. I min roll som lärare vill jag lära mina elever att mångfald och olikheter är något vi måste lära oss att acceptera och att uppskatta! Därför arbetar vi med rocka sockorna!

Hälsningar Sara

Hur och varför?

Varför rockar vi sockorna just den 21/3? Jo, eftersom att Downs syndrom innebär att man har 3 exempel av kromosom nr 21. Varför just sockor? Jo, för att kromosomerna ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla ”rockar våra kromosomer”.

Vad är en kromosom?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kromosom

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kromosom

Här kan du läsa mer:

http://rockasockorna.se/

http://www.svenskadownforeningen.se/rocka-sockorna/

Utdrag ur kap 2 i Lgr 11:

Alla som arbetar i skolan ska:

* medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

* i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor

Skolans mål är att varje elev:

* kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

* respektera andra människors egenvärde,

* kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *