Kamratbedömning

Kamratbedömning pågår i år 4 

Elevernas tankar – jag tycker att det är bra att jobba med kamratbedömningar därför att:

Då vet man vad man kan göra tills nästa gång/Nils

Man får läsa varandras text och man får skriva kamrat bedömning. Det är kul/Erika

Jag tycker att det är kul att läsa andras texter /Caspian

Man får läsa och bedömma en annan text än sin egna text! Man kan även få inspiration/idéer till sin egna text av andras text!/Alma

Jag tycker att det är bra att få lära sig av andra/Julia

Det är bra att jag får läsa andras texter. Jag kan lära mig från att läsa vad andra har skrivit/Everline

Jag tycker det är bra för då får jag veta vad de andra tycker om min text/Simon

Då vet jag vad andra tycker om min berättelse/Selma

Genom kamratbedömning kan jag utvecklas/Isabelle

Mina tankar som pedagog:

Vi arbetar med kamratbedömningar i år 4. Det är ett sätt att ge respons på varandras arbeten, som grupp eller individ. Min grundtanke är att genom samarbete kan vi komma längre i vår kunskapsutveckling än om vi arbetar helt självständigt. I klassrummet finns det en lärare, jag, och många elever. Genom kamratbedömning kan eleverna fungera som hjälp för varandra. De får ta del av varandras texter och se att man kan skriva och formulera sig på olika sätt. De får tips av varandra och detta kan vara en del i den egna utvecklingen i t.ex. skrivande. Den som vet att den ska få en kamratrespons har innan den lämnar ifrån sig sin text själv granskat sitt arbete för att upptäcka eventuella saker den vill rätta eller förändra. Det kan handla om utseendet; är de stora bokstäverna och skiljetecknen på rätt plats? Har jag koll på eventuella talstreck? Men självklart också om innehållet; har jag en bra inledning så att den som ska läsa min text kan förstå vem den kommer att handla om? Har jag försökt att skriva ”målande” för att skapa inre bilder hos läsaren? Har jag en lösning på problemet och ett avslut som jag tycker är bra?

Kamratbedömningen handlar om att se varandras styrkor, som vi formulerar som stjärnor. Det handlar också om att hjälpa varandra att utveckla sina texter. Att bara ge stjärnor leder inte till en utveckling. Vi formulerar oss i våran kamratbedömning genom att vi har en önskning (symbolen är en smileys med kikare).

Vi använder oss ofta av färgerna som finns i trafikljuset: grönt, gult och rött. Dessa färger får symbolisera svårighetsgrad eller uppnådda nivåer.

Hälsningar från Sara och eleverna i år 4 ⭐️

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *