Write to a picture and about family

5-6orna har jobbat med skrivande på engelskan. Femmorna har skrivit om sina familjer och sexorna har skrivit texter till bilder de valt själva. De har även fått redovisa sina fantastiska texter.

De har främst tränat på följande kunskapskrav: I skriftliga och muntliga framställningar formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Nedan finns bilder på några av sexornas texter. image image image image image image image image


Prenumerera på nya blogginlägg