Källkritiskt förhållningssätt

I år 6 har vi pratat om att vi måste vara källkritiska när vi letar fakta och information på internet.

Vi har tittat på en film från UR.se som heter ”Är det sant?” som tar upp just detta. Det finns fem superfrågor som är bra att tänka på när vi är ute på internet:

 1. VEM – Vem ligger bakom sidan? Någon du litar på? Namn?
 2. VAD – Vad står det på sidan? Tyckande eller fakta?
 3. NÄR – När skrevs sidan eller uppdaterades?
 4. VARFÖR – Varför har sidan gjorts?
 5. HUR – Hur hittade du dit? Är det stavfel eller dåligt skrivet?

Dessa frågor kommer eleverna att få arbeta med i bland annat NO:n då vi är i gång med att skriva faktaböcker om olika naturtyper i världen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Bidrag till kretsloppstävlingen

Här är bidragen som år 4-5 har deltagit med i årets kretsloppstävling som anordnats av Svenskt Vatten. I morgon får vi reda på hur det gått!

IMG_0093 (1)

FullSizeRender (1)

 

Här är även två av tio grupper som presenterar sitt arbete av vattnets kretslopp:

Den första bilden visar Johannes, Wilgot, Hedvig och Vidar som berättar och beskriver om vattnets kretslopp och hur det ritat. På den andra ser vi Lisa, Rasmus, Lukas och River som beskriver sin.

IMG_0096IMG_0103


Prenumerera på nya blogginlägg

Kolets kretslopp

6:orna har börjat med ett nytt arbetsområde på NO:n som handlar om ämnen runt omkring oss. Vi har repeterat vad atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är. Vidare har vi pratat om och arbetat med kolets kretslopp där vi har ritat kretsloppet tillsammans i små grupper. Nedan ser ni det fina resultatet:

FullSizeRender5 FullSizeRender3 FullSizeRender4FullSizeRenderFullSizeRender2

Efter avslutat arbetsområde ska eleverna:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel.
 • veta vad en kemsik förening är och ge exempel.
 • veta att ämnen har olika egenskaper.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några olika ämnen.

IMG_2180 IMG_2181


Prenumerera på nya blogginlägg