Erika bloggar

Hej jag heter Erika. I år 4  har vi ritat bilder 🖌🖌✏️✏️ och appen som jag har använt  heter Motion portrait. Man behöver en bild, ett papper, pennor och appen. Det var allt för mig, hej då!

P.S Klicka längst ner i vänstra hörnet på den stora svarta figuren så kommer du att kunna sätta igång min magiska bild!

🎨🎨🎨✏️✏️🖌🖌


Prenumerera på nya blogginlägg

Multiplikation

Multiplikation

Ett sätt att träna på tabellerna i multiplikation är att sjunga dem. På youtube har ”Gåspennan” flera bra sånger inom bland annat matematik! På ”Kunskapshubben” finns också sånger om tabellerna.

Några av dem har fastnat hos oss i år 4!

Här kommer du till Kunskapshubben: http://www.kunskapshubben.se/7ans-tabell/

Eller Gåspennan:


Prenumerera på nya blogginlägg

Olika är bäst!

MÄNNISKOR ÄR SOM STRUMPOR – OLIKA!

Det är precis det som den nyskrivna sången ”Rocka sockorna” handlar om. Tänk vad mycket roligare livet blir om vi slutar matcha och sortera och istället börjar våga kombinera. På med olika strumpor, höj volymen och rocka loss!

Med olika sockor på fötterna, sång och musik uppmärksammas Internationella Downs syndromdagen i dag tisdagen den den 21/3. Svenska Downföreningen som står bakom satsningen uppmanar alla att rocka sockorna och slå ett slag för att olika är bäst! Rocka sockorna står för att vi alla är olika som individer, men har samma rättigheter och värde!

I dag rockar vi i år 4 sockorna!!

Hälsningar eleverna i år 4 & Sara

 

 

 

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Rocka sockorna i år 4

Vi är alla olika – på många sätt!

Idag ska vi prata om tolerans och mångfald! Jag tänker att aldrig har vi väl varit så upplysta som vi är idag om att vi människor är olika på så många sätt. Ändå blir det allt tuffare för den som avviker. I medias värld gäller det att prestera och att se ut på ett visst sätt. Många känner att de inte passar inte, de känner rädsla och utanförskap på grund av att inte passa in i bilden av det perfekta idealet.

Jag tror att dessa värderingar överförs till våra barn/ungdomar/elever i allt yngre år. Många tror att de måste följa dessa ideal i allt lägre ålder för att få känslan av att duga.

Men… barn föds inte med fördomar!

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja rättvisa och demokrati och att lära våra elever att respektera varandra. I min roll som lärare vill jag lära mina elever att mångfald och olikheter är något vi måste lära oss att acceptera och att uppskatta! Därför arbetar vi med rocka sockorna!

Hälsningar Sara

Hur och varför?

Varför rockar vi sockorna just den 21/3? Jo, eftersom att Downs syndrom innebär att man har 3 exempel av kromosom nr 21. Varför just sockor? Jo, för att kromosomerna ser ut som små kryss, precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla ”rockar våra kromosomer”.

Vad är en kromosom?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kromosom

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kromosom

Här kan du läsa mer:

http://rockasockorna.se/

http://www.svenskadownforeningen.se/rocka-sockorna/

Utdrag ur kap 2 i Lgr 11:

Alla som arbetar i skolan ska:

* medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

* i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor

Skolans mål är att varje elev:

* kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

* respektera andra människors egenvärde,

* kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Multiplikation

Fredag = läxdag i år 4

Idag har vi redovisat veckans läsläxa för varandra. Några har läst en berättande text om en räv medan några andra har läst en text som handlar om ett reportage om skolmaten. Vi diskuterade texterna i mindre grupper och berättade för varandra vad vi svarat på frågorna som handlade om texten.

Till nästa fredag ska vi träna på multiplikationstabellerna 7 och 8. Här är några tips på bra sidor att träna på:

http://www.webbmagistern.se/matte.html

http://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.kunskapsstjarnan.se/spel/multiplikationstabellen.php?v5=1&v1=1

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html &v2=1&v3=8

Hälsningar från år 4


Prenumerera på nya blogginlägg

Källkritiskt förhållningssätt

I år 6 har vi pratat om att vi måste vara källkritiska när vi letar fakta och information på internet.

Vi har tittat på en film från UR.se som heter ”Är det sant?” som tar upp just detta. Det finns fem superfrågor som är bra att tänka på när vi är ute på internet:

  1. VEM – Vem ligger bakom sidan? Någon du litar på? Namn?
  2. VAD – Vad står det på sidan? Tyckande eller fakta?
  3. NÄR – När skrevs sidan eller uppdaterades?
  4. VARFÖR – Varför har sidan gjorts?
  5. HUR – Hur hittade du dit? Är det stavfel eller dåligt skrivet?

Dessa frågor kommer eleverna att få arbeta med i bland annat NO:n då vi är i gång med att skriva faktaböcker om olika naturtyper i världen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Pluggkoden

I år 6 har vi börjat titta på ett program från ur.se som heter ”Pluggkoden”. Så här presenterar de sin programserie:

”Att plugga utan strategier är som att leta efter en skatt utan skattkarta.” Det säger guldäpplebelönade läraren Martin Fernström som här tillhandahåller enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugga. I varje program följer han en elev när denne tillämpar nya strategier, tekniker och tankesätt för att uppnå bättre resultat i skolan. Det är strategier som ska ge eleverna självförtroende och motivation till en roligare och mer givande skolgång, där kunskaper lättare fastnar och stannar kvar”.

I fredags fick vi bland annat lära oss om hur man kan associera ord och bilder, och vi lärde oss att det är viktigt att repetera. Tillräckligt med sömn måste vi ha för att kunna lära oss och prestera bra. Annat vi fick tips om var minnespromenad, måltrappa och 3-4 ord i taget.

Programmet hittar du här: http://www.ur.se/Produkter/186788-Pluggkoden-Strategier-for-lasning#Om-serien

 


Prenumerera på nya blogginlägg