Problemlösning

På matten idag arbetade år 4 & 5 med problemlösning. När vi löser uppgifterna arbetar vi enligt modellen EPA; enskilt, par och alla. Vi tränar också på att redovisa för varandra, det är ett bra sätt att visa att man kan tänka och lösa uppgifter på olika sätt. Vi tränar även begrepp och muntlig framställning samt argumentation. På filmen kan du se Linnea redovisa en av uppgifterna. Tyvärr är inte ljudet det bästa, vi försöker bättre nästa gång.


Prenumerera på nya blogginlägg